Informace o publikaci

Komparace postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení dle stávající úpravy a nového Občanského zákoníku

Autoři

FRONC CHALUPECKÁ Kristýna

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www KOMPARACE POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ
Obor Právní vědy
Klíčová slova Insolvency proceedings; creditor; lien; security; claim.
Popis Záměrem tohoto článku je analýza a srovnání postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobem jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na tom,zda je toto zajištění regulováno stávající úpravou a budoucí úpravou v novém občanském zákoníku. Speciální důraz bude kladen na stávající a budoucí úpravu zástavního práva v kontextu insolvenčního řízení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info