Informace o publikaci

Vybrané otázky dopadů regulace nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního práva

Autoři

JUŘENA Jakub

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19. 5. 2012 v Brně – the conference proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2012/sbornik-cofola-2012.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Insolvency proceedings; new civil code; insolvency law; common property
Popis Insolvenční právo je předně aplikováno v souvislosti s hrozícím nebo již zahájeným insolvenčním řízení a obsahuje toliko regulaci procesu insolvenčního řízení. V podstatné míře však rovněž obsahuje specifickou regulaci hmotněprávní, která vychází a následně reglementuje řadu soukromoprávních institutů. Rekodifikace soukromého práva tak logicky bude mít dopady i do práva insolvenčního. Příspěvek se zaměří na rozbor vybraných dopadů nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního práva, případných problematických otázek a rovněž se pokusí nastínit jejich možná východiska a řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info