Informace o publikaci

TERMICKÝ VLIV JÍDLA: POROVNÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY MALTODEXTRINU A BÍLKOVINNÉHO NÁPOJE

Logo poskytovatele
Autoři

KUMSTÁT Michal HRAZDIRA Luboš

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Úloha makronutrientů u doplňků stravy pro sportovce je předmětem dlouhodobého výzkumu. Méně je známo o vlivu maltodextrinu na energetický výdej v postprandiální období. Studie porovnává termický efekt (TEM) po požití testovacího pokrmu (TM) s obsahem maltodextrinu (MALT) a bílkovin (PRO). Sedmnáct mužů se zúčastnilo jednoduché slepé, zkřížené studie (věk 24,6 ± 2,7 let; BMI 25,5 ± 3,1). Každý z účastníků absolvoval dvě měření rozdělená do dvou dnů. V rámci jednoho měření byl stanoven klidový energetický výdej (RMR), následně aplikován testovací pokrm a monitorován REE v postprandiální období. Ke stanovení RMR a energetického výdeje v postprandiální období byla použita metoda nepřímé kalorimetrie se záznamem systémem dech po dechu (Cortex MetaLyzer 3B). Dvě izokalorická tekutá jídla ve složení 1. 100 % maltodextrin (MALT) a 2. 85 % směs bílkovin (mléčná, syrovátková, vaječná) s energetickou densitou 501,28 ± 51 kcal u obou testovacích jídel stanovenou podle množství beztukové hmoty (FFM) (7 kcal/kg/FFM). Měření probíhalo v délce 180 min po příjmu testovacího jídla. Ke zjištění významnosti byl použit neparametrický Wilcoxonův párový test a p < 0,05 představovalo hladinu významnosti. U obou testovacích jídel došlo k okamžitému a trvajícímu zvýšení energetického výdeje nad REE. Hodnota termického vlivu bílkovinného (PRO) a sacharidového (MALT) nápoje v průběhu hodnocené periody se signifikantně lišila 64,69 ± 26,21 a 34,85 ± 17,7 kcal/180 min (p < 0,01). Relativní rozdíl vztažený k množství beztukové hmoty se rovněž signifikantně lišil u PRO a MALT 1,3 ± 1,11 a 0,48 ± 0,23 kcal/kgFFM/180 min) (p < 0,01). Zvýšený energetický výdej byl pozorován i po uplynutí 3 hodin. Zjištěný TEM u PRO byl vyšší (12,9 ± 2,23 %) ve srovnání s MALT (6,95 ± 3,54 %) (p < 0,01). Zjistili jsme, že navýšení energetického výdeje nad klidové hodnoty je po příjmu maltodextrinu v konsensu s hodnotami popisovanými odbornou literaturou u ostatních sacharidů. Energetický výdej po příjmu směsi bílkovin je přibližně dvojnásobně vyšší ve srovnání s testovacím pokrmem oslabujícím maltodextrin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info