Informace o publikaci

OD HISTORIE K DEFINICI METABOLICKÉHO SYNDROMU

Logo poskytovatele
Autoři

HEJMALOVÁ Michaela KUMSTÁT Michal

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Metabolický syndrom (MS) představuje kombinaci klinických, biochemických a humorálních abnormalit související s poruchou účinku inzulínu v metabolismu glukózy (inzulínová rezistence). MS zvyšuje riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy a dalších komplikací (Rosolová, Matoulek, 2012). Vzájemné vztahy diabetu, obezity a vysokého krevního tlaku jsou známy dlouho. Již ve starověku byly pozorovány formy diabetu vázané na obezitu. Souvislost mezi hyperglykémií, hyperurikémií a hypertenzí byla poprvé popsána v roce 1923. Logicky, i když velmi zjednodušeně, se tedy usuzovalo, že obezita je rizikovým faktorem diabetu i jiných závažných onemocnění. Až v 80. letech minulého století se začalo na koincidenci těchto onemocnění nahlížet jinak – jako na stav se společnou příčinou a patogenetickými mechanismy (Svačina, 2007; Sucharda, 2007b). Nejstarším pojmem souvisejícím se současným MS je termín „hyperplastický syndrom“ z 60. let minulého století. Termín „metabolický syndrom“ byl poprvé odborné veřejnosti představen Hermanem Hallerem v roce 1975. V roce 1988 Gerald M. Reaven představil „syndrom X“. V roce 1989 sjednotil Kaplan koexistenci metabolických odchylek termínem „deadly quartet“. Na konci minulého století se nejvíce používal název „Reavenův syndrom X“. V současnosti převažují pojmy „metabolický syndrom“ nebo „syndrom inzulínové rezistence“ (Perušičová, 2012; Svačina, 2010). V minulosti se řada odborných organizací pokusila vytvořit definici, která by zohledňovala typické rizikové faktory MS. První byla přijata WHO v roce 1999. Tato definice se v běžné praxi neuplatnila. Pro epidemiologické a klinické potřeby byly vytvořeny další definice. V roce 2001 byla představena v rámci NCEP ATP III nová definice zahrnující poprvé abdominální obezitu. V roce 2005 byla uveřejněna Světovou diabetologickou společností (IDF) nejmladší definice MS. Podmínkou definice byla přítomnost abdominální obezity vyjádřená hodnotami obvodu pasu (OP)(Sucharda, 2007a; Svačina et. al., 2006). V roce 2009 došlo k harmonizační dohodě mezinárodních lékařských organizací. Všech pět základních parametrů MS bylo postaveno na stejnou úroveň, přičemž OP byl hodnocen podle etnických specifik. V České republice je používána definice vytvořená Českým institutem metabolického syndromu, která vychází z kritéríí NCEP ATP III (2001) a IDF (2005) (Perušičová, 2012; Český institut metabolického syndromu, 2005). Definovat MS není jednoduché. Nejedná se o jednu nemoc, ale komplex problémů představující vysoce proaterogenní, prozánětlivý a prokoagulační stav (Rybka, 2007). V průběhu let se proto definice MS měnila a používané parametry mají stále přísnější kritéria. Současná definice a charakteristika složek MS zahrnuje > 60 jevů, přestože původních, Reavenem popsaných složek, bylo 6. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu (Svačina et. al., 2011; Rosolová, 2006).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info