Informace o publikaci

Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?

Autoři

JANOVEC Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rekodifikace a praxe
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Accomodation agreement; Apartment rental agreement; taxing of income from accomodation contract; rental agreement taxing
Popis V pojmosloví je rozdíl mezi slovem nájem a ubytování relativně malý, avšak jak je tomu v praxi? Cílů tohoto příspěvku je několik. Prvním z nich je porovnat původní a stávající úpravu nájmu bytu a zamyslet se nad praktickou využitelností nájemní smlouvy oproti smlouvě o ubytování v zařízeních, resp. v případech, kdy by připadaly v úvahu obě smluvní varianty. Zásadní rozdíl mezi oběma smluvními typy je zejména v chráněném zájmu, který zákonodárce poskytoval a poskytuje pro nájemní smlouvu a kogentními ustanoveními, která ji upravují v novém občanském zákoníku
Související projekty: