Informace o publikaci

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu

Autoři

KYNCL Libor MRKÝVKA Petr BÁRTA Milan BLAŽEK Jiří BROŽOVIČOVÁ Klára FABO Brian JANOVEC Michal JEROUŠEK David KERLINOVÁ Alena KRANECOVÁ Jana MONTAG Josef MÜLLEROVÁ Kristýna NĚMCOVÁ Lenka PAŘÍZKOVÁ Ivana RADVAN Michal ROZEHNAL Tomáš SOCHOROVÁ Dagmar ŠRAMKOVÁ Dana ŠULCOVÁ Eva

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Hlavním cílem práce bylo identifikovat metodu regulace ve finančním právu a pojednat o jednotlivých oblastech finančního práva. Dalším cílem bylo vybrat základní ekonomické instituty, kterých stát užívá při plnění svých funkcí nebo které ovlivňují svojí regulací. Třetím cílem bylo určit sociologické metody, konkrétně metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, které lze využít při úvahách de lege ferenda. Publikace je výstupem dvouleté výzkumné činnosti v projektech specifického výzkumu Masarykovy univerzity Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (2012) a Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (2013).
Související projekty: