Informace o publikaci

Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“

Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Od slova k modelu jazyka. Sborník z XIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova hymn-book; hymnography; editing texts; Baroque Czech language
Popis Příspěvek je výsledkem přípravy kritické edice kancionálku Fridricha Bridelia "Jesličky". Pro vydávání českých raně novověkých textů neexistují dosud všeobecně respektovaná pravidla, byť se většina editorů hlásí k Vintrovým (1998) "Zásadám". Příspěvek se zabývá těmi oblastmi transkripce českých textů raného novověku, které nejsou ustáleny a které jednotliví editoři pojímají odlišně. Týká se to především těchto problémů: interpunkce, samohlásková kvantita, slova cizího původu, majuskule, hranice slov v písmu, distribuce předpon s-, z-, kolísání náslovného j- v prézentních formách slovesa být, "geminované" souhlásky.
Související projekty: