Informace o publikaci

Lojalumų krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795-1831. The Crisis of Loyalties: the Tansformation of the Political Consciousness ofthe Lithuanian Nobility in 1795-1831. The Summary of Doctoral Theses.

Název česky Krize Loajalit: Transformace politického uvědomení litevské šlechty v r. 1795-1831. Shrnutí doktorské disertace.
Autoři

BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ Halina

Druh Výzkumná zpráva