Informace o publikaci

Castlemanova choroba v obrazech

Autoři

SZTURZ Petr PLANK Lukáš KŘÍSTEK Jan ŘEHÁK Zdeněk KOUKALOVÁ Renata PÍPAL Robert TESAŘ Jiří ČERMÁKOVÁ Zdeňka GOTTWALDOVÁ Jana VANÍČEK Jiří ŠLAISOVÁ Radka ŠKORPÍK Milan ADAM Zdeněk ŠMARDOVÁ Lenka MAYER Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/castlemanova-choroba-v-obrazech-473588
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Castleman disease; positron emission tomography; computed tomography; magnetic resonance imaging; interleukin-6; monoclonal antibodies; thalidomide; lenalidomide
Přiložené soubory
Popis Původně popsané v roce 1954 Castlemanem a Lownovou jako hyperplazie mediastinálních lymfatických uzlin představuje v současnosti toto vzácné onemocnění heterogenní jednotku se čtyřmi typy histomorfologickými (hyalinně-vaskulární, plazmocelulární, smíšený a plazmablastický) a dvěma klinickými (unicentrický a multicentrický). Onemocnění je důležitou součástí diferenciální diagnostiky nejen lokalizované či generalizované lymfadenopatie, ale i anémie, horeček nejasného původu a dalších tzv.B-symptomů (hubnutí, noční poty, patologická únava). V této práci prezentujeme naši sbírku 62 zajímavých nálezů uspořádaných do 17 obrazů. Jsou zde publikovány výsledky klinického vyšetření, histopatologického rozboru a zobrazení získaná konvenční radiografií (rtg), ultrasonografií, výpočetní tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) i pomocí hybridního zobrazování pozitronovou emisní tomografií (PET), případně v kombinaci se současně snímanými celotělovými skeny výpočetní tomografie (CT), tzv. PET/CT vyšetření. Doprovodný text pak shrnuje nejdůležitější poznatky o Castlemanově chorobě, zabývá se historií této nemoci a je doplněn řadou mikrokazuistik a úryvků z praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info