Informace o publikaci

Akademický atlas českých dějin

Autoři

SEMOTANOVÁ Eva CAJTHAML Jiří BARON Roman BERAN Zdeněk BIČÍK Ivan BOBKOVÁ Kateřina BOHÁČ Zdeněk BOUBÍN Jaroslav CIBULKA Pavel DOLEŽAL Daniel DOLEŽALOVÁ Eva DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana FIALOVÁ Ludmila FIŠER Rudolf FRIEDL Jiří GEBHART Jan GOJDA Martin HÁJEK Jan HEROLD Miroslav HLADKÝ Ladislav HLAVAČKA Milan HOLÁ Mlada HOLÝ Martin CHODĚJOVSKÁ Eva CHROMÝ Pavel JANIŠ Dalibor JELEČEK Leoš KLÍR Tomáš KLUČINA Petr KOCIAN Jiří KOPAČKA Ludvík KOPIČKOVÁ Božena KRAFL Pavel KUBŮ František KUPKA Karel KUPKOVÁ Lucie KŮRKA Pavel KYNCL Vojtěch LACINA Vlastislav MARKOVÁ Markéta MARTÍNEK Jiří MATOUŠEK Václav MĚŘÍNSKÝ Zdeněk MIKULEC Jiří NĚMEČEK Jan NOVOTNÁ Markéta GREČENKOVÁ Martina PÁNEK Jaroslav PODLISKA Jaroslav POKORNÁ Magdaléna POLAKOVIČ Daniel POLÍVKA Miloslav POŘÍZKA Aleš PROKŠ Petr ŘEPA Milan STERNECK Tomáš SVITÁK Zbyněk ŠEBEK Jaroslav ŠIMŮNEK Robert ŠMAHEL František ŠTYCH Přemysl TŘEŠTÍK Dušan VELKOVÁ Alice VOREL Petr VYSKOČIL Aleš WINKLEROVÁ Jana ZAVŘEL Petr ZELENKA Jan ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica ŽEMLIČKA Josef VEVERKA Bohuslav SEEMANN Pavel JANATA Tomáš ZIMOVÁ Růžena BENÍŠEK Josef HAVLÍČEK Jakub HODEK Michal KADLECOVÁ Hana KNOBLOCHOVÁ Jana KREJČÍ Jiří MÜLLER Arnošt MYSLIVEČKOVÁ Veronika PANTŮČKOVÁ Tereza POSPÍŠIL Ondřej PROCHÁZKA Jan SOUKUP Petr ZAHAJSKÝ Pavel HAVELKOVÁ Marcela KŘOVÁKOVÁ Kateřina HORČÁKOVÁ Václava PAULOVÁ Miroslava

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Akademický atlas českých dějin zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech soubor vybraných, hierarchicky uspořádaných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 k českým a československým dějinám s vazbami na evropský, ale zejména středoevropský prostor. Cílem projektu, v němž se prolínala tři hlavní témata - člověk, prostor a čas - bylo zpracování výsledků historického bádání o českých dějinách v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou, jednou z metod moderní historické práce.