Informace o publikaci

Malířství a sochařství ve středověkém Brně

Autoři

FLÍDR Aleš

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V brněnském prostředí dochovala celá řada malířských, sochařských a uměleckořemeslných památek dokládajících někdejší bohatý život nejen umělců a řemeslníků, ale i jejich objednavatelů. Při snaze představit středověkou uměleckou produkci v brněnském prostředí zjistíme, že kulminovala ve dvou obdobích. Poprvé zažila nebývalý rozkvět v éře markrabat z lucemburského rodu, podruhé dosáhla vrcholu za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského. Zatímco starší období bylo spojeno zejména s objednavateli z řad učených prelátů a panovnické dynastie, následná perioda byla již plně ovládnuta zámožnými měšťany a humanisticky založenými intelektuály. Výtvarná díla vznikající či doložená v Brně od 13. do počátku 16. století dokládají význam města coby jednoho z nejdůležitějších kulturních, politických i náboženských center střední Evropy, jehož umělecké a intelektuální prostředí bylo utvářeno vzájemným působením původních vlivů poplatných domácí tradici, ale i mezinárodních tendencí, jež přicházely z nejvýznamnějších uměleckých oblastí své doby, jmenovitě Paříže, německého Porýní, severní Itálie a Nizozemí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info