Informace o publikaci

Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva.

Autoři

VEČEŘA Miloš MACHALOVÁ Tatiana HAPLA Martin KŘÍŽKA Vít FIEBIG Richard

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Konference byla věnována aktuálním otázkám právní teorie (zejména metodologii práva, novým přístupům v právní vědě, výuce právní teorie na právnických fakultách atd.).
Související projekty: