Informace o publikaci

12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT

Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha se věnuje technickým a sociální aspektům moderních informačních technologií, které by se podle různých žebříčků měly stát významným trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nabízí přitom pohled jak na jednotlivá technická řešení a jejich kontext daný současnou praxí a možnostmi zařízení i zvyklostí uživatelů, ale snaží se nabízet pohled na jejich další využití. Zvláštní pozornost je přitom věnována především tomu, jak budou tyto technologie měnit chování či pracovní návyky uživatelů. Práce je rozdělena do pěti větších tematických celků. První se věnuje otázce informační společnosti, tedy takové společnosti, pro kterou je informace primárním ekonomickým statkem a ICT se projevují v její struktuře, profesích nebo vzdělávání a kultuře. Druhá část popisuje základní technologické koncepty, které se promítají do celkové podoby informačních a komunikačních technologií. Prostor je zde věnován Big data a virtualizaci, což jsou koncepty, které umožní rozšířit využívání moderních technologií způsobem, který nemá žádnou historickou analogii. Třetí část se věnuje problematice interakce člověka a počítače. Nabízí pohled na sémantické technologie, které umožňují počítači pracovat a vyhledávat nejen data, ale také informace s konkrétním kontextem a obsahem. Prostor je věnován také počítačovému zpracování přirozeného jazyka – do převodu textu na řeč a naopak, vyhledávání odpovědí atp. Neméně zajímavá je také oblast Affective computing, která se snaží pracovat a analýzou emocí a podle nich uzpůsobit chování systému tak, aby byl pro uživatele snáze použitelný. Čtvrtá část je věnována především síťovým technologiím. IPv6 přináší nové možnosti jak z hlediska adresace, tak také bezpečnosti a podpoře mobility v prostředí internetu.Poslední část knihy je věnována přístupům k programování – HTML5 nabízí možnost rozvoje aplikací v prostředí internetu a webových služeb, open source je cestou k efektivnímu programování a sdílení vytvořeného kódu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info