Informace o publikaci

Spotřební daně a cla v roce 2014

Autoři

ŠRAMKOVÁ Dana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Prezentace v rámci konference "Olomoucké právnické dny" byla přednesena v sekci finančního práva nazvané "Daně 2014". Příspěvek byl zaměřen na Spotřební daně a cla v roce 2014, především s ohledem na již účinné i připravované novelizace relevantních právních předpisů.
Související projekty: