Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z antropomotoriky pro doktorské studium kinantropologie

Logo poskytovatele
Autoři

PAVLÍK Josef ZVONAŘ Martin VESPALEC Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Publikace představuje detailní a inovovaný pohled na vybrané kapitoly antropomotoriky. Je určena pro vzdělávání studentů v doktorských oborech se zaměřením na kinantropologické vědy. Svým rozsahem pokrývá oblast tří vybraných oblastí antropomotoriky, do kterých přináší rozšířené poznatky a umožňuje tak prohloubit učivo, jež je studentům prezentováno v bakalářských a magisterských programech. Publikace je tedy zaměřena na ontogenetický vývoj jedince ve vztahu k jeho motorickým projevům, charakteristiku motorického učení z aspektu tělesných cvičení a produkce pohybových programů vycházející z teorie prof. Schmidta.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info