Informace o publikaci

300 let Utrechtské smlouvy a nevyřešený rébus mezinárodněprávního postavení Gibraltaru

Autoři

MALENOVSKÝ Jiří

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mezinárodní vztahy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Decolonization; European Union; Gibraltar; International borders; Sovereignty; Spain; Treaty of Utrecht (Art. X); United Kingdom; United Nations
Popis Článek osvětluje podstatné prvky současného mezinárodněprávního postavení Gibraltaru – miniaturního útvaru na jižní výspě Pyrenejského poloostrova. Toto čistě mezinárodněprávní téma se nyní dostává do popředí i proto, že v roce 2013 uplyne 300 let od uzavření Utrechtské smlouvy, jejíž článek X nadále tvoří základní právní titul k území Gibraltaru pro oba zainteresované evropské státy – Španělsko a Spojené království. Spor mezi nimi o svrchovanost nad Gibraltarem je důsledkem zásadně odlišných výkladů smluvního textu. Třetím účastníkem španělsko-britského sporu se po druhé světové válce stalo samo obyvatelstvo Gibraltaru, jenž od roku 1830 požívá statusu britské kolonie. Stať nabízí výklad článku X Utrechtské smlouvy ve světle norem mezinárodního smluvního práva kodifikovaného ve Vídeňské úmluvě z roku 1969, tj. s ohledem na znění článku X Utrechtské smlouvy i jeho následnou aplikaci v praxi obou států. V důsledku rozsáhlých autonomních pravomocí gibraltarských orgánů i členství Spojeného království v Evropské unii se Gibraltar aktivně podílí na mezinárodních vztazích, což svým způsobem dále prohlubuje španělsko-britský spor a komplikuje jeho řešení. Článek dochází k závěru, že nelze potvrdit existenci výlučné a úplné svrchovanosti jednoho nebo druhého státu, nýbrž spíše koexistenci svrchovaných práv obou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info