Informace o publikaci

North against South: Transalpine styles vs. Italian classic style in the Architecture of Historicism using the examples of Villas, Churches and National Houses

Název česky Sever proti Jihu : Zaalpské styly versus italská klasika v architektuře historismu na příkladu vil, kostelů a národních domů
Autoři

GALETA Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Cultural Transfer : umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova National house; Historicism; Architecture; August Prokop; Alois Prastorfer; Camillo Sitte; Gustav Meretta; Otto Thienemann; Georg Berger; Karl Grünanger
Popis Příspěvek se zaměřuje na architekturu historismu na přelomu 19. a 20. století, zvláště pak na pluralitu stylů v tomto období. Hlavní část je věnována srovnání dvojic budov stejného typu (vila, kostel a národní dům), z nichž vždy jedna je postavena v italizující nerenesanci, druhá v některém ze zaalpských stylů. Rozdíly ve výzdobě fasád jsou těmi nejmarkantnějšími, ale otázkou je, zdali to je jen fasáda a dekorace, kde se styl projevil, nebo měl-li vliv také na uspořádání prostoru či hmoty budovy. Důležitá je i otázka, co vedlo architekta nebo stavebníka k volbě jednoho konkrétního stylového modu. Zdá se totiž zřejmé, že v případě významných staveb nebyla volba stylu pouze záležitostí vkusu a módy, ale byla podmíněna symbolickým a reprezentativním důvodům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info