Informace o publikaci

Svědectví z první ruky? Nad pramennou hodnotou nejstarších vojtěšských legend

Autoři

KALHOUS David

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historia Slavorum Occidentis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova St. Adalbert; Bruno of Querfurt; hagiography; church history; Přemyslids; 10th century
Popis Dosavadní bádání věnovalo jen minimální pozornost upřesnění chronologie Vojtěchových „útěků“ do Říma, a to přesto, že jsou považovány za klíčové. Na základě vnitřní kritiky nejstarších legend a jejich konfrontace s nečetným dalším pramenným materiálem i s předpisy kanonického práva autor tohoto příspěvku nabízí alternativní obraz několika let Vojtěchova života. Autor nejprve dokazuje, že Vojtěch v Římě pobýval v mezi druhou polovinou roku 989 a polovinou roku 992, respektive od podzimu 995 do června 996. Domnívá se, že ačkoli po druhé Vojtěch jistě prchal před hrozícím nebezpečím, první pobyt naopak bude vhodnější interpretovat jako pouť, spíše než jako útěk před hrozícím konfliktem. Vyplývá to nejenom z legendárních zmínek o Vojtěchově úmyslu navštívit Jeruzalém a z dosti zmatené chronologie jeho rozhovorů s papežem, ale také z faktu, že se nechal zastupovat míšeňských biskupem Volkoldem; bez Vojtěchova souhlasu by to nebylo možné, navíc to dokazuje, že se pražského stolce nemínil vzdát. Vše navíc naznačuje, že i Vojtěchovo reformní úsilí mohlo být jedním z bodů spolupráce mezi knížetem a biskupem (a z téhož důvodu i příčinou roztržky s velmoži), neboť obě veličiny měly podobný zájem: soustředit moc. Snaha spisovatelů rané tradice oslabit vazbu mezi Přemyslovci a Vojtěchem byla ovšem mnohem úspěšnější a podstatně ovlivnila to, co si dnes o sv. Vojtěchovi myslíme. Ten je většinou vykreslován jako blouznivý mladík mystického založení, jakých bylo v té době mnoho; odkaz na tyto vlastnosti se mnohdy považuje za dostatečný důvod pro zahlazení jakýchkoli nesrovnalostí. Ukazuje, nakolik autorům blízkým samotnému Vojtěchovi diktovala situace po jeho smrti a nakolik pomáhala spoludotvářet jejich vlastní vzpomínky. Nabídnout nový obraz sv. Vojtěcha se pak pokouší tato práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info