Informace o publikaci

Svévole v oblasti spotřebních daní z pohledu praxe

Autoři

KUČERA Lubomír

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval otázkou zneužití práva v oblasti spotřebních daní z pohledu praxe, akcentoval přitom obecnější i aktuální otázky s danou materií související.
Související projekty: