Informace o publikaci

The measures against legalization of proceeds from crime under Czech law

Název česky Prostředky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v české právní úpravě
Autoři

KALVODOVÁ Věra

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis The chapter deals with selected aspects of legalization of proceeds from crime, which is known as money laundering. While focusing on the existing legal regulation in criminal law and criminal procedure, the paper also discusses the criminal legislation contained in the Act No. 253/2008 Sb. on Measures against the Legalization of Proceeds from Criminal Activities and the Financing of Terrorism and mentions the relevant regulation under EU law. Attention is also paid to sanctions that allow the seizure of the proceeds from crime gained by the offender.
Související projekty: