Informace o publikaci

Combination of thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry for investigation of thermal stability of thermoelectric materials

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Spojení termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie pro výzkum termické stability termoelektrických materiálů
Autoři

BROŽ Pavel ZELENKA František VŘEŠŤÁL Jan BURŠÍK Jiří ZEIRINGER Isolde FALMBIGL Matthias ROGL Gerda ROGL Peter Franz

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Studium v oblasti termoelektrických materiálů je velice důležité, protože tyto materiály jsou schopny přímo přeměnit termickou energii do elektrické (Seebeck effect, 1821; termoelektrický generátor) a reverzibilně elektrickou energii do termické (Peltierův jev, 1835; termoelektrická teplotní pumpa nebo Peltierovo chlazení). Výzkum je v současnosti orientován na netoxické materiály s vysokým faktorem ZT, který může být dosažen např. nanostukturováním. Zlepšení termoelektrických materiálů a výrobních procesů zahrnuje jejich termoelektrické vlastnosti, termodynamické a fázové rovnováhy a také dlouhodobou termickou stabilitu, které silně závisejí na obsahu těkavých složek, protože současné materiály obsahují Cd, Zn, Sb, Sr a další prvky. Teplotní a fázová stabilita vybraných termoelektrických materiálů s vysokými hodnotami ZT byla studována kombinací termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie prováděné na přístroji Netzsch STA 409 CD/3/403/5/G, který je speciálně upraveným typem komerčního přístroje STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling Instrument. Jsou prezentovány výsledky podpořené pozorováním mikrostruktury a měřením difúzních profilů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info