Informace o publikaci

Primární recepce římského práva a její metodologie – soukromoprávní mos a královské konstituce v právu Franků na příkladu práva azylu a dědického práva, Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 25. - 26. 4. 2014, Olomouc

Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vystoupení se v úvodní části zabývá charakteristikou a systematikou franckého práva a možných vlivů římského práva na franské zákonodárství. Stěžení část přednášky se věnuje vývojem institutů franckého práva v oblasti práva azylu a práva dědického a možného římsko-právního vlivu. Závěr přednášky se věnoval aplikací sálského dědického práva v roce 1890 při nástupu velkovévody Adolfa na lucemburský trůn.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info