Informace o publikaci

Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť

Logo poskytovatele
Autoři

HORSÁK Michal BOJKOVÁ Jindřiška ZHAI Marie OMELKOVÁ Markéta KŘOUPALOVÁ Vendula SYROVÁTKA Vít RÁDKOVÁ Vanda SCHENKOVÁ Jana HUBÁČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Živa
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Popis V tomto článku podáváme syntézu poznatků komplexního výzkumu lučních prameništních slatinišť Západních Karpat, kde od r. 2010 intenzivně zkoumáme také vodní bezobratlé. Zjistili jsme neobvykle druhově bohatá společenstva vodního hmyzu s vysokým podílem stanovištních specialistů a s řadou druhů nových pro studované území. Z obecných ekologických zákonitostí jsme prokázali vysoký vliv chemismu vody na druhovou skladbu dvoukřídlého hmyzu (Diptera) a zcela převažující vliv lokálních faktorů na výskyt taxonů schopných aktivního letu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info