Informace o publikaci

The Issue of Income Redistribution

Logo poskytovatele
Autoři

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ Beáta HALÁSKOVÁ Renáta

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomie a Management
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1085-the-issue-of-income-redistribution/
Doi http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-3-002
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova redistribution; efficiency; equity; social protection expenditure; economics development
Popis Otázka kompromisu medzi efektívnosťou a rovnosťou, ktorý redistribúcia predstavuje, sa stáva stále diskutovanejšou nielen v ekonomickom a sociálnom, ale aj politickom rozmere. Riešenie uvedeného kompromisu sa prakticky premieta do realizácie sociálnej politiky a dosahovaných výsledkov hospodárskej politiky s cieľom definovať optimálny rozsah a charakter redistribučných procesov. Predložená empirická štúdia reaguje na uvedený problém riešením výskumnej otázky existencie vzťahu medzi rozsahom vybraných druhov výdavkov sociálnej ochrany (výdavky na rodinu, starobu a nezamestnaných) a dosahovanou úrovňou ekonomického rozvoja kvantifikovaným indexom ľudského rozvoja (HDI). Existencia vzťahu je štatisticky testovaná vo výberovom súbore 15 krajín svetového hospodárstva. Súbor krajín je heterogénnym v vzťahu k sledovaným ukazovateľom, ide o krajiny s rozdielnou dosahovanou úrovňou ekonomického rozvoja a redistribučnou politikou. Výsledky vyžadujú hlbšiu analýzu z pohľadu kompromisu "trade off" medzi efektívnosťou a rovnosťou. V každej z analyzovaných krajín je tento vzťah daný konkrétnym modelom uplatňovanej sociálnej politiky, resp. jej súčasti - rodinnej politiky (liberálny, sociálno-trhový, univerzálny model), politiky trhu práce (škandinávsky, liberálny model), dôchodkovej politiky (liberálny, sociálno-demokratický, konzervatívny model). Rozsah výdavkov na sociálnu ochranu v analyzovaných krajinách podáva základný obraz o charaktere a smerovaní rodinnej, dôchodkovej politiky a politiky trhu práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info