Informace o publikaci

Expozice dětí v zakouřeném prostředí je ještě nebezpečnější, než jsme předpokládali

Autoři

HRUBÁ Drahoslava ŠIKOLOVÁ Veronika PEŘINA Aleš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá pediatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova second-hand smoke; smoke aging; third-hand smoke; children exposure; prevention
Popis Zdravotní odborníci už několik desetiletí popisují nebezpečnost tzv. pasivního kouření a mnoho zemí proto vytvořilo legislativní normy na ochranu nekuřáků před jejich nedobrovolnou expozicí. V současnosti vstupuje do popředí vědeckého zájmu tzv. „third-hand smoke" (THS), tj. rezidua tabákového kouře, která přetrvávají hodiny, týdny a měsíce v ovzduší a na povrchu místnosti poté, co cigarety byly uhašeny. Zdrojem chemických látek v THS jsou komponenty emitované z hořícího tabáku (zejména nikotin), ale i běžné součásti vnitřního ovzduší (ozon, kyselina dusitá, oxidy dusíku). Tyto substance spolu reagují a produkují nové škodlivé chemické látky, jako nitrosaminy specifické pro tabák, těkavé organické uhlovodíky a jiné. Ačkoliv se toxické, mutagenní a karcinogenní účinky THS zatím zkoumají, zvyšující se zájem veřejnosti o „third-hand smoke" by mohl změnit postoje ke kouření a lépe chránit nekuřáky, zejména děti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info