Informace o publikaci

Vybrané právní problémy licencí Creative Commons a kolektivní správy práv

Autoři

MYŠKA Matěj

Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2014: The Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
WWW http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/29104
Obor Právní vědy
Klíčová slova Copyright; Creative Commons; Collective Management of Copyright and Related Rights; License Agreement
Popis Příspěvek se věnuje vztahu veřejných licencí Creative Commons a kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem autorským, jakož i specifickým problémům vznikajícím při interakci těchto dvou institutů (zejména možnosti duálního licencování, otázku vztahu rozšířené kolektivní správy a možnosti jejího vyloučení licencemi Creative Commons). Pozornost je též zaměřena na směrnici 2014/26/EU, která má umožnit autorům smluvně zastupovaným kolektivními správci vykonávat práva samostatně pro nekomerční účely, a jejím dopadům do českého právního řádu. Představeny jsou i zahraniční pilotní projekty ke koexistenci licencí Creative Commons a kolektivní správy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info