Informace o publikaci

Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference.

Autoři

HAPLA Martin

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Sborník obsahuje příspěvky z konference Den právní teorie, která byla věnována aktuálním otázkám právní teorie (zejména metodologii práva, novým přístupům v právní vědě, výuce právní teorie na právnických fakultách atd.).
Související projekty: