Informace o publikaci

Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři

Autoři

KYNCL Libor

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku bylo určení základních změn, které do oblasti veřejnoprávních opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti přináší zrušení anonymních akcií, tj. listinných akcií na majitele, provedené s účinností od 30. 6. 2013 zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Související projekty: