Informace o publikaci

Atypické laboratorní nálezy při diagnostice celiakie

Autoři

KOZUMPLÍKOVÁ Romana BARTOŇKOVÁ Dana CHOVANCOVÁ Zita HERMANOVÁ Markéta THON Vojtěch

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Alergie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova Celiac disease; autoantibodies; tissue transglutaminase; deamiated gliadin; gluten sensitivity; biopsy
Popis Celiakie je zánětlivé autoimunitní onemocněni tenkého střeva způsobené lepkem. Její incidence celosvětově narůstá. Nicméně i přes dostupnost moderních diagnostických metod celiakie stále uniká diagnóze. V rámci diferenciální diagnostiky je současně třeba pomýšlet na nové definovanou nosologickou jednotku, glutenovou senzitivitu, která specifické laboratorní parametry nevykazuje a je diagnózou per exlusioriern. Základním laboratorním vyšetřením u pacientů s celiakií se při zachované tvorbě celkových imunoglobulinů ve třídě IgA stává stanovení sérových IgA protilátek proti tkáňové transglutamináze, u menších dělí pak IgG protilátek proti deamidovariému gliadinu. Existují však také pacienti s celiakií, kteří typický serologický nález nevykazují. V našem sdělení proto prezentujeme tři pacienty s entero-biopticky potvrzeným podezřením na celiakii, z nichž všichni měli negativní protilátky proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA, avšak pozitivní ve třídí IgG. Navíc u prvního z nich, na rozdíl od ostatních dvou, nebyla prokázána genetická predispozice (HLA DQ-2, HLA DQ-8). Negativita IgA protilátek proti tkáňové transglutamináze nevylučuje diagnózu celiakie a současně se nemusí vždy jednat ani o glutenovou senzitivitu.