Informace o publikaci

Osobnostné charakteristiky dospievajúcich s výskytom sebapoškodzujúceho správania

Název česky Osobnostní charakteristiky dospívajících s výskytem sebepoškozujícího chování
Autoři

VRBOVÁ Magdaléna BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na konferenci byly prezentovány výsledky studie, zabývající se možnými vztahy mezi výskytem sebepoškozování a vybranými osobnostními charakteristikami, s přihlédnutím ke genderovým rozdílům. Vztah mezi osobnostní strukturou a mírou výskytu sebepoškozování byl na vyrovnaném vzorku 1026 dospívajících jedinců (513 chlapců a 513 dívek ve věku 13-15 let, 33,3% pro každou věkovou skupinu) zjišťován pomocí dotazníkových metod Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ,Gutierrez et al., 2001), Self-Harm Inventory (SHI, Sansone & Sansone, 2010) a B-JEPI (v úpravě Senka, 1994). Identifikován byl pozitivní vztah mezi úrovní výskytu sebepoškozování a průměrným skóre na škále neuroticismus a psychoticismus, přičemž zde byly nalezeny významné genderové rozdíly.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info