Informace o publikaci

Byzantine Spiritually Beneficial Tales

Název česky Byzantské příběhy prospěšné pro duši
Autoři

KULHÁNKOVÁ Markéta

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Představení žánru vyprávění prospěšného pro duši v pozdně antické a raně byzantské literatuře, jeho charakteristika z úhlu pohledu zobrazovaného času a prostoru
Související projekty: