Informace o publikaci

Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Práce se zabývá vztahem pracovního práva k soukromému právu a vývojem tohoto vztahu. České soukromé právo prošlo v souvislosti s rekodifikací významnými změnami. Základním východiskem nového soukromého práva se stala autonomie vůle. Jedním z cílů první části práce je zodpovězení otázky, zda má být pracovní právo považováno za soukromoprávní disciplínu. Druhá část byla zaměřena na vývoj a kontext vztahu mezi pracovním právem a soukromým právem, a to zejména v průběhu posledních třiceti let. Třetí část práce navazuje na názor vyslovený v první části, podle něhož musí být pracovní právo považováno za součást soukromého práva. Zabývá se těmi aspekty úpravy pracovněprávních vztahů, které se odchylují od základních principů soukromého práva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info