Informace o publikaci

Zálohovací a dohledový systém pro InstantPACS

Autoři

SLAVÍČEK Karel DOSTÁL Otto JAVORNÍK Michal ROČEK Aleš ZATLOUKAL Vladimír SEDLÁK Petr

Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis *Zálohovací a dohledový server pro InstantPACS je pomocí kryptograficky zabezpečených tunelů spojen se zákaznickými jednotkami InstantPACS instalovanými typicky v prostorách menších zdravotnických zařízení. Zálohování dat a dohled zákaznických jednotek je nabízen formou služby. Pro zálohování dat se používá dvojice severů, které jsou umístěny ve dvou různých lokalitách z důvodu vyšší spolehlivosti. Jednotlivé stanice InstantPACS zálohují data na primární zálohovací server, odkud jsou následně kopírována na sekundární server. Dohledový systém je řešen rovněž jako dvojice serverů umistěných v různých lokalitách. Dohledové severy pracují jako nezávislé. Celý systém je ve stadiu poloprovozu, počítá se s postupným připojováním uživatelských jednotek InstantPACS.
Související projekty: