Informace o publikaci

Standardization of key performance indicators for environmental management and reporting in the Czech Republic

Název česky Standardizace klíčových indikátorů výkonnosti pro environmentální management a reporting v ČR
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří SOUKOPOVÁ Jana KUTOVÁ Eva

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT
Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Environmental management; Environmental Management and Audit Scheme; Environmental performance; Key performance indicators; Environmental reporting
Popis Příspěvek prezentuje vybrané výsledky projektu č SP/4i2/26/07 "Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systému environmentálního reportingu při hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností" Ministerstva životního prostředí České republiky. Navrhuje standardizované klíčové ukazatele výkonnosti České republiky pro systémy environmentálního managementu. Ty se používají v oblasti podnikového environmentálního reportingu a také ve výročních zprávách organizací v rámci environmentálního managementu a auditu. Klíčové ukazatele výkonnosti jsou založeny na nařízení (ES) č. 1221/2009 a jsou rozšířeny o ekonomický a sociální rozměr s využitím G3 a pokynů Ricon Group v Metodice Ministerstva životního prostředí ČR.
Související projekty: