Informace o publikaci

Vybrané otázky dopadů regulace nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního práva

Autoři

JUŘENA Jakub

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2013. The Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Insolvency law; annuity contract; recodification of civil law
Popis Příspěvek se zaměří na rozbor vybraných dopadů nového občanského zákoníku a rovněž novel pramenů civilního soudního řízení do sféry insolvenčního práva, případných problematických otázek a rovněž se pokusí nastínit jejich možná východiska a řešení.
Související projekty: