Informace o publikaci

Princip restorativní justice a jeho vliv na ukládání trestů v ČR

Autoři

ŽATECKÁ Eva

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá principem restorativní justice, jeho myšlenkami a projevy v mezinárodním a českém trestním právu. Dále potřebami osob, které se účastní trestního procesu a jeho vlivu na utváření alternativních trestů v českém právním řádu. V neposlední řadě autorka poukazuje na úskalí, které mohou mít snahy zákonodárce bezhlavě prosazovat tento princip v rámci tzv. alternativního trestání a nastínit možné náměty na řešení této problematiky.
Související projekty: