Informace o publikaci

Navigační systém PercuNav

Autoři

FOUKAL Jakub

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem sdělení je představit zkušenosti s navigačním systémem pro PercuNav pro UZ přístroj Philips iU22. Systém umožňuje využít předchozího CT, MR nebo PET vyšetření pro kombinované real-time zobrazení UZ a další modality a dále provádění navigovaných intervencí. Systém obsahuje generátor elektromagnetického pole a dále sensory, které se umisťují na pacienta a na sondu. Nejprve je třeba provést registraci obrazů, při které je nutné vyznačit stejné oblasti v UZ obraze a předchozím vyšetření (např. CT). K tomu lze využít buď zadání 3 bodů nebo zadání jednoho bodu a vyznačení stejné roviny na CT jako je rovina zobrazovaná na UZ. Po provedení registrace lze při vyšetřování současně sledovat obraz z UZ a předchozího CT vyšetření, případně zobrazit fuzovaný obraz obou modalit. Lze tak využít CT vyšetření k vyhledání konkrétního ložiska na UZ. Na UZ přístroji lze při kombinovaném UZ + CT zobrazení využít dopplerovké zobrazení nebo zobrazení pro vyšetření s kontrastní látkou. Lze tak provést fúzi CT + CEUS. Další možností je využít fúze obrazů pro plánování a provedení intervence - biopsie nebo RFA. K tomu se využívají speciální koaxiální jehly, které obsahují v hrotu jehly sensor a lze tak sledovat polohu a směr jehly v celém průběhu zavádění, což umožňuje lépe plánovat a sledovat trajektorii jehly. Naše zkušenosti zahrnují provádění fúze při hledání drobných ložisek s následým provedení CEUS a dále navigované biopsie ložisek jater.
Související projekty: