Informace o publikaci

Substituční imunoglobulinová léčba

Autoři

THON Vojtěch

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti s agamaglobulinémií a s hypogamaglobulinémií musí být léčeni lidskými imunoglobuliny z důvodu zamezení rozvoje závažných infekcí. Nejčastější formou podání imunoglobulinů jsou intravenózní (IVIG) nebo subkutánní (SCIG) infúze. Dle mezinárodních doporučení se imunoglobuliny substitučně aplikují v měsíční dávce 300 – 600 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózně každé 3 – 4 týdny nebo subkutánně 1 – 2krát týdně. Domácí léčba může zvýšit kvalitu života pacientů závislých na celoživotní imunoglobulinové substituční terapii. Vyšetření anti-IgA protilátek u pacientů s neměřitelnými hodnotami sérového IgA snižuje riziko anafylaktoidních reakcí při podání IVIG. Léčba SCIG může být použita i u pacientů s anti-IgA protilátkami a s předchozími systémovými reakcemi při aplikaci IVIG.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info