Informace o publikaci

Obchodní podmínky jako součást (mezinárodní kupní) smlouvy pohledem nového občanského zákoníku ve srovnání s úpravou ve Vídeňské úmluvě a Principech UNIDROIT

Autoři

ROHOVÁ Iveta

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem této publikace je nabídnout analýzu vybraných ustanovené nového občanského zákoníku z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Na základních institutech, které souvisejí se vznikem, naplňováním a zánikem právních vztahů vznikajících v rámci mezinárodních obchodních transakcí a s jejich výkladem autoři představují nový soukromoprávní kodex jakožto pramen právní úpravy mezinárodních obchodních transakcí a zároveň se snaží ověřit, zda tento kodex odráží „mezinárodní“ standard úpravy, jejž reprezentují Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Principy mezinárodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva. Tato kapitola se konkrétně věnuje problematice obchodních podmínek coby možné součásti (kupní) smlouvy s mezinárodním prvkem. Zaměřuje se především na právní úpravu včleňování obchodních podmínek do smlouvy, řešení tzv. bitvy forem a na regulaci tzv. překvapivých ustanovení obchodních podmínek, a to pohledem Úmluvy, Principů UNIDROIT a nového občanského zákoníku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info