Informace o publikaci

Root and foliar uptake, translocation and distribution of [C-14] fluoranthene in pea plants (Pisum sativum)

Název česky Kořenový a foliární příjem, translokace a distribuce [C14]fluoranthenu v rostlinách hrachu (Pisum sativum)
Autoři

ZEZULKA Štěpán KLEMŠ Marek KUMMEROVÁ Marie

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Toxicology and Chemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1002/etc.2677
Obor Fyziologie
Klíčová slova Polycyclic aromatic hydrocarbons; Root and foliar uptake; Fate and transport; Phytotoxicity; Pea plant
Popis Byl hodnocen příjem C-14-značeného fluoranthenu ([C-14]FLT) přes kořeny a listy klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum) a distribuce [C-14] aktivity jak akropetálním, tak bazipetálním transportem. Nejvyšší hladina [C-14] byla nalezena v bázi kořene (cca. 270x10(4) dpm/g sušiny) and a nejnižší v apexu stonku (<2x10(4) dpm/g dry wt) už po 2h kořenové expozice. Při foliárním příjmu byla nejvyšší hladina [C-14] nalezena v apexu jak stonku, tak kořene (obojí cca. 2x10(4) dpm/g sušiny) (kromě exponovaného listu), zatímco nejnižší hladina byla zjištěna v bázi stonku(<0.6x10(4) dpm/g sušiny).
Související projekty: