Informace o publikaci

Achilles Tzartzanos and his contribution to the Greek language question

Název česky Achilles Tzartzanos a jeho příspění k řecké jazykové otázce
Autoři

KNAPKOVÁ Kristýna

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přesto, že se ve dvacátých letech řecký jazykový spor přesunul z ulic na akademickou půdu, řecká společnost se s tímto nekončícím problémem stále potýkala. Achilles Tzartzanos, významný filolog a věhlasný pedagog, zůstal v historii řecké jazykové otázky do jisté míry nepochopen. Tento příspěvek popisuje jeho snahy prosadit vlastní vizi moderního řeckého jazyka.
Související projekty: