Informace o publikaci

Das Žerotín’sche Mähren – ein „anderes Konzept“ des Majestätsbriefs.

Název česky Žerotínská Morava – jiný koncept Rudolfova majestátu
Autoři

KNOZ Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předzvěsti krize ve vztazích mezi moravskou a českou reprezentací, jež se projevila roku 1608 a jejímž významným prvkem byla i diferenciace v „konceptu Majestátu“, lze vnímat již na přelomu století. Za bezprostřední příčiny uvedené diferenciace lze nicméně považovat rozdílnou zkušenost s řešením turecké otázky, dlouhodobé rozdíly v názoru na politickou a náboženskou svobodu a na možnosti hledání kompromisů uvnitř stavovské obce i mezi stavovskou obcí a panovníkem. Nezanedbatelnou skutečností je také přítomnost panovnického dvora v Praze a naopak jeho absence na Moravě. Zatímco v době „bratrského sporu“ čeští stavové zůstali loajální vůči Rudolfovi a vytvořili na něj politický nátlak ústící do vydání Majestátu, Morava vedena Žerotínem se proti němu naopak postavila vojensky a svůj postup opřela o autoritu Matyáše Habsburského, kterého označila za legitimního zeměpána. Tím si zajistila nejen politické a náboženské svobody a svrchovanost zemského práva, ale také autonomii na Čechách, jejichž koncept nadřazenosti nad „vedlejšími zeměmi“ byl na Moravě dlouhodobě nazírán negativně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info