Informace o publikaci

Závěr

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK POHLEDEM MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 268 Cílem této publikace je na zásadních otázkách, které souvisejí se vznikem, výkladem a obsahem mezinárodních obchodních transakcí, ověřit hypotézu, že nový občanský zákoník jako norma aplikovaná ať už samostatně, namísto, vedle nebo společně s Vídeňskou úmluvou, Principy UNIDROIT či PECL odráží standard úpravy těchto dokumentů, který je pro mezinárodní obchodníky předvídatelný. Tato publikace se rozpadá do tří tematických celků. Za prvé jde o vybrané otázky obecné části, kde je hypotéza ověřována na problematice interpretace právních jednání, zvyklostí a předsmluvní odpovědnosti. Druhý celek je věnován problematice kontraktačního procesu včetně otázky obchodních podmínek a formy smluv. Třetí celek potom pokrývá otázky vad a následků porušení smlouvy. Publikace se tak zaměřuje na většinu otázek, které jsou zásadní pro vznik, plnění a porušení smlouvy. I když jde jen o výsek problémů, pomohou tyto porozumět dané problematice. Uvedená kapitola se zabývá problematikou následků porušení smlouvy a to pohledem všech uvedených zdrojů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info