Informace o publikaci

Vliv haloperidolu na sociální interakce myší ve vývojovém modelu schizofrenie

Autoři

PISTOVČÁKOVÁ Jana DRAŽANOVÁ Eva KAŠPÁREK Tomáš DEMLOVÁ Regina

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Výsledky studie se zaměřením na behaviorální účinky incizivního antipsychotika haloperidolu v etologickém modelu agonistických sociálních interakcí u myších samců kmene ICR v kombinaci s vývojovým modelem schizofrenie, který je založený na prenatální aplikaci poly(I:C) v definovaném období gestace s cílem imitovat virovou infekci u březích samic.
Související projekty: