Informace o publikaci

Limity zkoušky verbální fluence v diferenciální diagnostice neurologických onemocnění

Autoři

HUMMELOVÁ Zuzana JANOUŠOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/limity-zkousky-verbalni-fluence-v-diferencialni-dia-gnostice-neurologickych-onemocneni-49308
Obor Psychologie
Klíčová slova semantic verbal fluency; phonemic verbal fluency; epilepsy; Parkinson´s disease
Popis Zkoumaný soubor byl tvořen čtyřmi skupinami pacientů: pacienti s epilepsií frontálního laloku, pacienti s levostrannou temporální epilepsií, pacienti s pravostrannou temporální epilepsií a pacienti s Parkinsonovou nemocí, kdy v každé skupině bylo 25 subjektů. Na základě využití neparametrického Kruskalova-Wallisova testu bylo zjištěno, že se skupiny pacientů statisticky významně nelišily v hodnotách sémantické ani lexikální verbální fluence.