Informace o publikaci

Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test

Autoři

KYNCL Libor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public license; taxation; intangible assets; income tax; natural person; corporation; valuation of assets.
Přiložené soubory
Popis Cílem tohoto článku je diskutovat de lege lata otázku, zda se podle českého daňového práva zdaňuje nehmotný majetek nabytý bezúplatně pomocí veřejné licence či nikoli, a navrhnout novelizaci právní úpravy de lege ferenda. Navazuje na českou autorskoprávní diskuzi týkající se určení podstaty veřejných licencí a jejich kvalifikace, v níž se posuzuje, zda se jedná o závazek nebo o mimozávazkový souhlas. Tento článek neobsahuje posouzení uvedeného soukromoprávního institutu, ale navrhuje pětikrokový daňový test. Ten je možno bez ohledu na předcházející kvalifikaci použít k vyhodnocení, zda a jak má být jejich nabytí zdaněno.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info