Informace o publikaci

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu

Autoři

SKULOVÁ Soňa KLIKOVÁ Alena KLIKOVÁ Alena HEJČ David HEJČ David

Rok publikování 2014
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník je tematicky zaměřen na vybrané prostředky ochrany práv dotčených osob, jimiž k ochraně subjektivních práv disponuje sama veřejná správa, a jejich event. návaznost, s poskytnutím reflexe nutných, resp. možných dopadů evropského právního a správního prostoru a jeho standardů (principů). Příspěvky byly zpracovány jak z pohledů teoretických, aplikačně-právních, tak i výběrově komparativních, zejména ve vztahu ke Slovenské republice. Příspěvky přinášejí vedle kriticko-analytického pohledu na jednotlivé prostředky ochrany subjektivních práv také jejich hodnocení z hlediska efektivnosti působení, a to jak z pohledu dotčených osob (účastníků), tak i z hlediska naplňování úkolů veřejné správy. Prostor našly také úvahy o nových formách ochrany práv dotčených osob či postupů podporujících efektivní ochranu subjektivních práv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info