Informace o publikaci

Efektivnost právních institutů celního práva ve spojitosti s probíhající globální hospodářskou a finanční krizí

Autoři

ŠRAMKOVÁ Dana

Druh Článek ve sborníku
Konference Právo, obchod, ekonomika IV.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Customs law; customs administration; financial crisis
Popis Ve svém článku se autorka zaměřuje na systém významných prvků spojených s efektivitou v rámci celního práva. V souladu s požadavky organizátorů text pojímá toto téma se zřetelem na ekonomickou a finanční krizi.
Související projekty: