Informace o publikaci

Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích

Autoři

VLČEK Petr NYKODÝM Jiří VRBAS Jaroslav TRÁVNÍČEK Marek

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Kapitola se věnuje srovnání vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních her v Německu, Spojených státech amerických a České republice. Autoři si kladou za cíl seznámit čtenáře s využitím metody komparace v pedagogické kinantropologii. Studie srovnává vzdělávací dokumenty ve jmenovaných zemích se zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a zdraví a jim odpovídající vzdělávací oblasti ve vybraných zemích. Cílem kapitoly je porovnat, jak si autoři vzdělávacích dokumentů vybraných zemí všímají oblasti sportovních her.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info