Informace o publikaci

Církevní právnické osoby

Autoři

JANOVEC Michal

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V této kapitole jde o problematiku uznatelnosti členských příspěvků jakožto nákladové položky tak, jak ji vymezuje § 24 odst. 2 písm. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Není předmětem tohoto pojednání obecně vymezit co je a co už není uznatelný náklad, ale konkrétní zkoumání uznatelnosti nákladů v rámci vnitřní hierarchie církevních právnických osob a vlivu takového vnitřního uspořádání na „vnější“ daňové povinnosti.
Související projekty: